JUDr. Daniel Lipšic, LL.M.

O uchádzačovi

Daniel Lipšic je advokát.

Na post kandidáta na špeciálneho prokurátora ho navrhol Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V návrhu uviedol, že Daniela Lipšica považuje za významného absolventa Právnickej fakulty UK, ktorého profesionálna činnosť je všeobecne známa v odborných kruhoch aj u laickej verejnosti. Vyjadril sa tiež, že hoci v štandardných situáciách je na riadiace pozície prokuratúry najvhodnejší kariérny prokurátor, pretože najlepšie pozná všetky aspekty tejto práce, situácia na Slovensku je však špecifická, keďže veľa právnikov v rôznych profesiách je obvinených zo závažnej trestnej činnosti a časť spoločnosti požaduje, aby túto pozíciu obsadil neprokurátor. Navyše, myslenie Daniela Lipšica má podľa neho bližšie skôr k prokurátorskému ako k advokátskemu mysleniu. Vyzdvihol tiež, že práve Lipšic presadil vznik Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Nevidí problém ani v jeho politickej minulosti, pretože dôveruje vyjadreniu Daniela Lipšica, že nikdy žiadnu pozíciu, v ktorej bol, nezneužíval na ochranu vinníkov ani na likvidáciu nevinných.

Návrhy a predstavy o fungovaní Úradu špeciálnej prokuratúry
 • Daniel Lipšic vo svojom motivačnom liste tiež zdôraznil, že ako minister spravodlivosti inicioval vznik Úradu špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu (predchodcu Špecializovaného trestného súdu). Z pozície špeciálneho prokurátora navrhuje vykonať viaceré zmeny na ÚŠP, ako napr. podradiť agendu extrémizmu pod odbor všeobecnej kriminality na úrade, posilniť agendu korupcie a organizovaného zločinu, posilniť tiež procesnú nezávislosť prokurátorov ÚŠP od nadriadených a zároveň vyžadovať od prokurátorov ÚŠP väčšiu zodpovednosť a aktívny prístup jednotlivých dozorových prokurátorov. Za potrebné považuje aj obsadenie uvoľnených miest na ÚŠP a celkové posilnenie tímu ÚŠP. Zdôraznil, že v súčasnosti je historická šanca vrátiť ľuďom vieru v zákon a spravodlivosť, pričom ÚŠP v tomto procese zohráva kľúčovú úlohu.
 • Pozrite si profily ďalších uchádzačov
  Ján Šanta

  Ján Šanta

  Peter Kysel

  Peter Kysel

  Vasiľ Špirko

  Vasil Špirko