Za dobrú voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu
Keďže vo štvrtok bude parlament rokovať o vládnom návrhu na zmenu Ústavy, ktorou sa mení voľba ústavných sudcov, vládne a opozičné strany majú začiatkom tohto týždňa poslednú šancu dohodnúť sa na zásadnom zlepšení voľby ústavných sudcov. Napriek tomu, že vlády návrh prináša niektoré pozitívne zmeny, v súčasnej situácii je jediným realistickým a kľúčovým zlepšením zavedenie priebežnej voľby a obmeny ústavných sudcov. Práve priebežná obmena by zabránila v budúcnosti tomu, aby jedna vládna väčšina ovládla ústavný súd na celých 12 rokov. Viac informácií nájdete tu.

Do konca funkčného obdobia sudcov Ústavného súdu zostáva

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Ústavný súd Slovenskej republiky je kľúčovým orgánom ochrany slovenskej ústavy
 • nezávislý  súdny orgán ochrany ústavnosti, ktorý začal svoju činnosť 22. januára 1993
 • rozhoduje o súlade zákonov a iných právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky
 • môže pozastaviť účinnosť zákonov
 • môže vykladať ústavné zákony, ak je vec sporná
 • rozhoduje o individuálnych sťažnostiach fyzických a právnických osôb v prípade porušenia základných ľudských práv a slobôd
 • rozhoduje o zákonnosti volieb
 • rozhoduje o sťažnosti orgánov územnej samosprávy
 • rozhoduje o obžalobe na prezidenta republiky
 • posudzuje súlad medzinárodných zmlúv s ústavou
 • posudzuje referendové otázky, ak o to prezident republiky požiada
 • rozhoduje spory o príslušnosť
 • rozhoduje o disciplinárnych sťažnostiach na generálneho prokurátora, predsedu Najvyššieho súdu
Prečo je Ústavný súd dôležitý?
 • Pretože rozhoduje a dáva pozor na to, aby bol náš právny poriadok a naše zákony v súlade s ústavou, ktorá je hlavným zákonom štátu. Aby neboli porušované základné práva a slobody človeka, zákony a rozhodnutia orgánov verejnej moci neboli diskriminačné, alebo neprimerane tvrdé.
 • Pretože je výrazným prvkom súdnej moci a nástrojom pre vyvažovanie vládnej a zákonodarnej moci.
 • Pretože má silné právomoci – zrušiť zákon, pozastaviť účinnosť zákona, priznať finančnú náhradu, alebo nemajetkovú ujmu.
 • Pretože rozhoduje o obžalobe na prezidenta republiky, posudzuje referendové otázky.
 • Pretože nemalým spôsobom vstupuje do života každého jedného z nás.
Zoznámte sa s kandidátmi na sudcov Ústavného súdu
Dozviete sa viac o tom, kto ich navrhol, aké majú vzdelanie, odbornú prax či publikačnú činnosť. Môžete si tiež prečítať, ako vystupujú v médiách a čo nám povedali v rozhovore o stave slovenskej justície.
Aj vám záleží na tom, aby sme mali na Slovensku dobrých sudcov Ústavného súdu?
Podporte nás. Ďakujeme!