VIA IURIS K MEDIALIZOVANEJ BEZPEČNOSTNEJ PREVIERKE KANDIDÁTA NA ŠPECIÁLNEHO PROKURÁTORA DANIELA LIPŠICA

V lete 2020 poslanci parlamentu zmenou príslušných zákonov umožnili, aby na post špeciálneho prokurátora mohli kandidovať aj neprokurátori. Podmienkou je 15 rokov právnej praxe a justičná alebo advokátska skúška. Poslanci si však neuvedomili, že ak už pri podávaní návrhu musí mať kandidát bezpečnostnú previerku na stupeň ochrany utajovaných informácií „prísne tajné“, mal by byť v zákone upravený aj spôsob jej získania. Nový zákon spôsob získania tejto previerky neupravuje. Vzhľadom na skutočnosť, že o tento druh previerky nemôže žiadať kandidát na špeciálneho prokurátora sám, pôsobí táto podmienka v konečnom dôsledku diskriminačne a v rozpore s úmyslom zákonodarcov otvoriť možnosť pre kandidatúru aj z prostredia iných právnických povolaní.
Z informácií dostupných z médií vyplýva, že advokát Daniel Lipšic, ktorý je jedným z kandidátov na špeciálneho prokurátora, takouto previerkou nedisponoval. Získal ju až v decembri 2020, kedy mu bola udelená Národným bezpečnostným úradom na žiadosť Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
VIA IURIS vníma ako veľmi netransparentné, že informácie o probléme s kandidatúrou a o previerke sa verejnosť dozvedá až dodatočne z médií. V záujme zvyšovania dôveryhodnosti v štátne inštitúcie by podľa VIA IURIS bolo vhodnejšie zo strany dotknutého kandidáta verejne a dostatočne včas poukázať na protirečivé a diskriminačné nastavenie podmienok kandidatúry na špeciálneho prokurátora a umožniť transparentné riešenie tohto problému v záujme získania požadovanej previerky.
Okolnosti získania previerky advokátom Danielom Lipšicom však za daných okolností vzbudzujú pochybnosti o záujme kandidáta konať za každých okolností transparentne. VIA IURIS je presvedčená, že sa od špeciálneho prokurátora vyžaduje nezávislosť od politických predstaviteľov, nestrannosť, obhajoba verejného záujmu pred vlastnými záujmami a nepochybne aj prísne dodržiavanie právnych predpisov a postupov predpísaných zákonmi. V súčasnosti sme svedkami veľkej nedôvery verejnosti v demokratické inštitúcie, zvlášť v orgány spravodlivosti. Je veľmi dôležité urobiť všetko pre to, aby inštitúcie túto dôveru získali naspäť.
Aj vám záleží na tom, aby sme mali
na Slovensku dôveryhodného špeciálneho prokurátora?
Podporte nás. Ďakujeme!
Iniciatívu Za dobrú voľbu pripravila organizácia VIA IURIS