JUDr. Peter Kysel

Peter Kysel

Foto N – Vladimír Šimíček

O uchádzačovi

Peter Kysel je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, odbor všeobecnej kriminality, oddelenie organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality.

Na post kandidáta na špeciálneho prokurátora ho navrhla Rada prokurátorov.

Podľa Rady prokurátorov najlepšie spĺňa všetky vysoké odborné, osobnostné a morálne požiadavky kladené na funkciu špeciálneho prokurátora a má ucelenú a jasnú víziu o ďalšom smerovaní Úradu špeciálnej prokuratúry.

Návrhy a predstavy o fungovaní Úradu špeciálnej prokuratúry
 • Peter Kysel chce využiť doterajšie dlhoročné skúsenosti prokurátora, vrátane skúseností s medzinárodnou spoluprácou, na to, aby pozitívne motivoval ostatných prokurátorov úradu k vykonávaniu práce a prispel k zefektívneniu všetkých činností úradu. Cíti povinnosť a zodpovednosť prinavrátiť dôveru spoločnosti úradu, ktorého bývalý špeciálny prokurátor sa spreneveril prokurátorskému sľubu a poslaniu Úradu špeciálnej prokuratúry, čím výrazne narušil dôveru spoločnosti v prokuratúru ako celok. V tejto súvislosti považuje za dôležité zlepšiť komunikáciu prokuratúry navonok s verejnosťou a tiež vytvoriť podmienky ostatným kolegom, aby mohli pristupovať k práci profesionálne.
 • Pozrite si profily ďalších uchádzačov
  Ján Šanta

  Ján Šanta

  Daniel Lipšic

  Daniel Lipšic

  Vasiľ Špirko

  Vasil Špirko