JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

O uchádzačovi

Ján Šanta je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, odbor ekonomickej kriminality – poverený riaditeľ, vedúci oddelenia majetkovej kriminality.

Na post kandidáta na špeciálneho prokurátora ho navrhli dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy a poslanci Juraj Gyimesi a Peter Kremský, OĽANO.

Zdôraznili jeho dlhoročnú profesionálnu skúsenosť s Úradom špeciálnej prokuratúry. Vyzdvihli jeho mimoriadnu pracovitosť, úspešnosť a entuziazmus v prístupe k prokurátorskej činnosti. Zároveň podľa nich spĺňa najprísnejšie odborné, morálne a osobnostné, ako aj ľudské parametre, ktoré si pozícia špeciálneho prokurátora vyžaduje.

Návrhy a predstavy o fungovaní Úradu špeciálnej prokuratúry
 • Podľa Jána Šantu by mal byť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) aktívnejší a jeho prokurátori by mali konať a postupovať na základe vlastnej iniciatívy, nie nevyhnutne čakať na trestné oznámenia. Navrhuje novú štruktúru ÚŠP tak, že by zostali zachované len dva odbory: odbor ekonomickej kriminality a odbor korupcie, organizovaného a ďalšieho zločinu. Navrhuje tiež navýšiť počet prokurátorov, zvýšiť počet administratívnych zamestnancov a uviesť do praxe inštitút asistenta prokurátora. Zároveň chce skrátiť dĺžku predsúdnych konaní, a to nielen zvýšenou kontrolnou a metodickou činnosťou špeciálneho prokurátora, ale tiež súčinnosťou s Policajným zborom, ako aj s ďalšími štátnymi inštitúciami – Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Ministerstvo financií SR a ďalšie. Osobitný dôraz chce klásť na vyšetrovanie trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti a celkovo na finančné vyšetrovanie v najširšom zmysle slova. Svojím pôsobením chce definitívne skoncovať s malou dôverou v prokuratúru a políciu.
 • Pozrite si profily ďalších uchádzačov
  Peter Kysel

  Peter Kysel

  Daniel Lipšic

  Daniel Lipšic

  Vasiľ Špirko

  Vasil Špirko