JUDr. Vasil Špirko

O uchádzačovi

Vasil Špirko je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, odbor ekonomickej kriminality.

Na post kandidáta na špeciálneho prokurátora ho navrhol poslanec Dominok Drdul, OĽANO.

Podľa navrhovateľa Vasil Špirko počas svojej dlhoročnej praxe preukázal, že disponuje tak odbornými vedomosťami ako aj morálnou integritou a osobnostnými predpokladmi na výkon funkcie špeciálneho prokurátora.

Návrhy a predstavy o fungovaní Úradu špeciálnej prokuratúry
 • Okrem motivačného listu Vasil Špirko predložil aj Koncepciu riadenia a ďalšieho rozvoja Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).
  Vasil Špirko chce z prokuratúry vybudovať modernú a efektívnu prokuratúru, ktorá dokáže včas reagovať aj na nové spôsoby vývoja kriminality a metódy páchania trestnej činnosti, pričom ÚŠP by mala osobitne reagovať na vzostupné tendencie páchania ekonomickej trestnej činnosti. Navrhuje novú organizačnú štruktúru ÚŠP tak, že by zostali zachované dva odbory (všeobecnej kriminality a ekonomickej kriminality), ku ktorým by pribudli dve nové oddelenia (oddelenie vyšetrovania a oddelenie Európskej prokuratúry. Nové oddelenie vyšetrovania by malo uvoľniť ÚŠP od závislosti na vnútorných pomeroch na NAKA a vytvoriť oddelenie vlastných vyšetrovateľov, operatívcov a analytikov pri ÚŠP. Zdôrazňuje tiež potrebu personálne posilniť ÚŠP – obsadiť uvoľnené miesta prokurátorov a tiež navýšiť ich počet, ako aj počet administratívnych pracovníkov a sfunkčniť inštitút asistentov prokurátora. Zároveň chce posilniť výkon riadiacich právomocí špeciálneho prokurátora voči prokurátorom aj policajtom, ako aj dôsledne vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť v prípade pochybení. Za dôležité považuje aj zabezpečenie vzdelávania prokurátorov ÚŠP so zameraním na nové trendy páchania trestnej činnosti, pričom navrhuje spoluprácu nielen s Justičnou akadémiou, ale aj s profesijnými komorami právnikov. Chce zriadiť a viesť novú evidenciu rozhodnutí (zvlášť o zastavení, postúpení či prerušení trestného stíhania, ako aj vecí vrátených alebo oslobodených súdom). Napokon chce prispieť k posilňovaniu dôveryhodnosti ÚŠP aj aktívnou komunikáciou s verejnosťou. Vasil Špirko chce transformovať ÚŠP na modernú a efektívnu prokuratúru, aby dosiahla aj takú úroveň osobitosti svojej činnosti, ktorá by bola nad bežný rámec toho, čo jej v zmysle zákona prislúcha.
 • Pozrite si profily ďalších uchádzačov
  Ján Šanta

  Ján Šanta

  Daniel Lipšic

  Daniel Lipšic

  Peter Kysel
  Peter Kysel

  Nastavenie súkromia

  Povinné cookies

  Bez týchto cookies by nebolo možné používať našu webovú stránku.

  gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

  Štatistické cookies

  Analytické a štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií.

  _ga, _gat, _gat_gtag_UA_114320825_1, _gid